Þjónusta

Starfsfólk Framhaldsskólans á Laugum leggur metnað sinn í að veita nemendum skólans bestu mögulegu þjónustu. Í Gamla skóla er starfsfólk á hverju strái sem er boðið og búið til að veita sína þjónustu.

Á skrifstofu skólans í anddyrinu starfar skólaritarinn, Sigrún Aagot Ottósdóttir (Gotta) gotta@laugar.is sem veitir upplýsingar um það sem lýtur að skólastarfinu ásamt ýmiskonar annarri aðstoð og afgreiðslu.

Námsráðgjafi er María Jónsdóttir sem hefur aðsetur inn af Bjarmalandi. Námsráðgjafi aðstoðar nemendur við lausn vandamála sem tengjast námi eða félagslegum þáttum skólavistarinnar.

Á efstu hæð er bókasafn skólans þar sem safnverðir aðstoða nemendur og kennara við heimildaleit og upplýsingaöflun ásamt því að leiðbeina þeim um notkun safnsins.

Í mötuneytinu sér kokkurinn og föruneyti hans um að matreiða ofan í nemendur og starfsfólk.

Í kjallaranum er þvottahús þar sem þvottastjóri þvær, þurrkar og brýtur saman þvott nemenda.

Sömuleiðis hafa í kjallaranum aðsetur kerfisstjóri, sem veitir upplýsingar og aðstoðar nemendur við það sem snýr að tölvumálum, og húsvörður sem hefur eftirlit með húsnæði skólans og er nemendum innan handar ef upp koma vandamál á heimavistum er tengjast húsnæðinu sjálfu.

Þá eru húsbændur á vakt öll kvöld vikunnar og eru nemendum innan handar með ýmislegt sem kann að koma upp utan venjulegs skólatíma.