Námið

Námið við Framhaldsskólans á Laugum er fjölbreytt, krefjandi og þroskandi. Það skal ætíð vera í samræmi við menntastefnu skólans og aðalnámsskrá. Námið mætir ólíkum þörfum, getu og áhugasviðum nemenda. Því skal leitast við að nemendur fái viðfangsefni við hæfi og séu hvattir til virkrar þátttöku, vinnusemi, sjálfstæðra og agaðra vinnubragða og góðs árangurs. Nemendur eru hvattir til gagnrýninnar og skapandi hugsunar og að hafa áhrif á nám sitt og námsumhverfi þar sem þeir starfa saman á jafnréttisgrundvelli og þroska með sér réttlætiskennd, ábyrgð og aukna samskiptahæfni.

Hefðbundinn skóladagur hefst á morgunmat kl. 8:45. Kennsla byrjar kl. 09:10 og er samfelld til kl. 15:30, með hádegishléi. Hluti íþróttakennslu fer þó fram á milli kl. 16-18. Að skóladegi loknum gefst nemendum kostur á að sinna félags- og tómstundastörfum. Gert er ráð fyrir því að nemendur ljúki alla jafna vinnu sinni innan hefðbundins skóladags. Skóladagurinn er samfelldur hjá öllum nemendum skólans og því engar eyður í stundarskrá.

Námsumhverfið er sveigjanlegt og fer námið fram í fagtímum, hóptímum og námstímum. Með fagtíma er átt við hefðbundna kennslustund þar sem einn fagreinakennari stýrir nemendahópi. Í námstímum vinnur nemandi undir leiðsögn kennara í opnu vinnurými á sinni persónulegu vinnustöð. Með aðstoð kennarans skipuleggja nemendur sjálfir að hvaða verkum og námsgreinum þeir vinna og geta þannig varið meiri tíma í þær námsgreinar sem þeir vilja hverju sinni. Þetta kallar á aukið sjálfstæði og aukna ábyrgð nemenda á námi sínu, þar sem hver og einn fær persónulega leiðsögn og aðstoð við að meta styrkleika sína og veikleika. Með þessu móti geta nemendur í meira mæli notað þær vinnuaðferðir sem henta þeim best. Hóptímar eru blanda fagtíma og námstíma. Í þeim eru jafnan 5-7 kennarar og nemendur eru ýmist sendir í aukafagtíma (sem námshópur eða einstaklingar), verklegar æfingar, próf o.þ.h. eða þeir vinna á sinni vinnustöð eins og í námstíma. Þannig gefst tækifæri til að leggja áherslu á þær námsgreinar sem þarf hverju sinni og jafnframt að sinna þeim nemendum betur sem þurfa frekari aðstoð. Með þessum hætti fær nemandinnn persónulega leiðsögn gegnum framhaldsskólann og honum gert kleyft að ráða nokkru um námshraða sinn.

Með sveigjanlegu námsumhverfi og persónubundinni námsáætlun opnast möguleiki til að sinna öllum nemendum sem einstaklingum, bæði þeim sem standa höllum fæti í námi og ekki síður þeim sem búa yfir mestri námslegri færni. Nemendur geta tekið ákveðna námsáfanga eða námsbrautir á þeim hraða sem þeir ráða við og í boði eru hverju sinni. Kjósi nemandi að hraða námi sínu kallar það á meira vinnuframlag utan hefðbundins skóladags

Þeir sem vilja kynna sér málið enn frekar er bent á að hafa námsráðgjafa skólans.